SPOTKANIE – ZIELEŃ W NASZYM OTOCZENIU

Rady Osiedlowe i Dom Kultury SM „ WSPÓLNY DOM”

ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE Z NASZYMI SPÓŁDZIELCAMI W RAMACH PLANU „Złoty Rok”
Odbędzie się ono w poniedziałek 19 czerwca 2017 r., o godz. 11.00
w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina 2

W programie prelekcja i pokaz slajdów na temat:
ZIELEŃ W NASZYM OTOCZENIU
Spotkanie poprowadzi architektka krajobrazu p.Paulina Wawryków-Góralska

Podczas spotkania uczestnicy otrzymają opracowany PLAN SPOTKAŃ z mieszkańcami Osiedli S.M. „Wspólny Dom” w Szczecinie na kolejny rok obejmujący okres od lipca 2017 r. do lipca 2018r. Ww. plany można też będzie pobrać podczas dyżurów w Radach Osiedlowych i w Domu Kultury przy ul. Marcina 2.