Zabawa Karnawałowa

Karnawał w Domu Kultury

W sobotę 11 lutego 2017 r. w Domu Kultury przy ul.Św. Marcina w Szczecinie odbyła się zabawa karnawałowa  mieszkańców spółdzielni ,,Wspólny Dom”.Cieszyła się dużym powodzeniem  a wśród niemal 80 uczestników najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy osiedla Piastowskiego.Wiele wskazuje na to,że jest to efekt kilku spotkań jakie od czerwca poprzedniego roku tutejsza Rada Osiedla zorganizowała dla mieszkańców. Jak widać, upływ czasu i rodzące się zainteresowanie skutecznie sprzyja integracji naszej społeczności.

Oprócz uczestniczących w imprezie mieszkańców z przyjemnością gościliśmy przedstawiciela naszego  Zarządu p. prezesa Adama Humienika (z małżonką),kierowników administracji osiedlowych Piastowskiego i  Książąt Pomorskich(z małżonką) oraz przedstawicielki rad osiedlowych( Książąt Pomorskich i Arkońskiego). 

Mamy nadzieję,iż w kolejnych spotkaniach, wynikających  z przygotowanego już  planu ,,ZŁOTEGO ROKU” dotyczącego pierwszej połowy 2017 r.-wezmie udział  jeszcze większa grupa osób- ze wszystkich Osiedli- chętnych do  wspólnego spędzania czasu. Chodzi nam przede wszystkim o aktywizację osób z tzw. przedziału 50+, do których głównie ofertę tę kierujemy. Na pewno uwzględnimy w dalszych planach także powszechnie lubianą, taneczną formę rozrywki i w styczniu 2018r. po raz kolejny przywitamy Nowy Rok w gościnnym Domu Kultury przy ul. Św. Marcina

Personelowi tej placówki z kierownikiem p. Wojtkiem na czele należą się wielkie podziękowania -za odpowiednie przygotowanie pomieszczeń i zapewnienie oprawy muzycznej, w  dawnym stylu ,co budziło w nas miłe wspomnienia. Dziękujemy także  członkom zespołu ,,Happy Singers”, kierowanego  przez  p. Zdzisława oraz śpiewającym  w zespól karaoke,,Lipiankom”. To dzięki nim ta kończąca karnawał zabawa trwała ,,ładnych” kilka godzin.

 

 

 

 W przerwach pomiędzy tańcami bawiliśmy się m.in.  konkursami   przeprowadzonymi  przez mieszkańca Osiedla Piastowskiego,- p. Michała, który już wcześniej włączył się w przygotowania do  tej imprezy.Dziękujemy mu za to i liczymy,że w przyszłości znajdą się też inni mieszkańcy osiedli naszej spółdzielni, którzy wzbogacą i poszerzą propozycję zajęć o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, rekreacyjnym itp. Wśród zorganizowanych konkursów w konkurencji na najciekawsze stroje karnawałowe nagrody otrzymały panie Alina, Grażyna i pan Edward a w teście dotyczącym minionego Roku Sienkiewiczowskiego wiedzą popisały się panie  Janina ,Alina i Krystyna. Wśród par tanecznych bezkonkurencyjnie dominowało małżenstwo – państwo Jerzy i Teresa z Os. Książąt Pomorskich.     Z przyjemnością zobaczyliśmy  popisowy taniec w ich wykonaniu co zostało utrwalone na zdjęciu:

 

Impreza odbywała się w sympatycznej, radosnej atmosferze ,o czym wspomniał także w swoim krótkim wystąpieniu Prezes Zarządu naszej Spółdzielni.Podkreślił, że cieszą go objawy nawiązywania bliższych więzi pomiędzy mieszkańcami wszystkich naszych Osiedli.

Warto podkreślić,że uczestnicy zabawy także włożyli do niej wkład osobisty- przynieśli ze sobą i zaprezentowali obecnym rozmaite potrawy. Oczywiście dzielili się nimi, jak nakazuje odwieczny obyczaj karnawałowych zabaw.

Tekst i zdjęcia: Jolanta Adamczyk ( Osiedle Piastowskie).

 Gorące słowa podziękowania  należą się p. Joli Adamczyk, która swoim ogromnym zaangażowaniem w przygotowanie i realizację programu,,Złotego Wieku „zaszczepiła wolę aktywnego spędzania czasu. Pomysłów Joli nie brakuje- mamy nadzieję ,że  zdrowie, którego naszej Joli życzymy – pozwoli je zrealizować.

 przewodniczący Osiedla Piastowskie Wojciech Banaszak i kierownik Domu Kultury Wojciech Braciszewski