Zasady zdrowego odżywiania

19 CZERWCA 2017 r. w Domu Kultury przy ul. Marcina odbyło się ostatnie spotkanie mieszkańców wszystkich Osiedli S.M. „Wspólny Dom” w ramach „ Złotego Roku” trwającego od VI.2016r. do.VI.2017r.
Temat spotkania: Z A S A D Y Z D R O W E G O O D Ż Y W I A N I A


Prelekcję i pokaz poprowadziła widoczna na zdjęciu dietetyk mgr Agata Maziarz, doktorantka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Pozwolę sobie zauważyć, że z przyczyn niezależnych od organizatorów ( losowa nieobecność architektki ) nie mogło odbyć się planowane spotkanie na temat: „Zieleń w naszym otoczeniu”. W rocznych planach tematycznych przekazywanych dla zainteresowanych spotkaniami mieszkańców zawarta jest uwaga, że taka ewentualność może zaistnieć i wówczas przedstawiany jest temat zastępczy. Tak też się stało.
Omawiając zagadnienie dotyczące zasad zdrowego odżywiania p. Agata zapoznała nas m.in. z nowoczesną PIRAMIDĄ ZDROWEGO ŻYWIENIA, która została wzbogacona o bardzo ważny poziom, stanowiący jej podstawę. Chodzi tutaj o różnego rodzaju AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ. Jest to przedstawione na poniższej planszy.

Nie będę tutaj przytaczać szczegółów tego przekazu, który okazał się ogromnie ciekawy i przydatny oraz spowodował żywą dyskusję wśród osób uczestniczących w spotkaniu. Dzieliły się one swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, a prym wiodła p. Joanna, która po raz pierwszy wzięła udział w spotkaniu. Ciekawe były m.in. uwagi na temat napojów, z preferowaniem używania wszelkiego rodzaju naparów z ziół ( pokrzywa, mięta, skrzyp itp.), zamiast – choćby zamiennie – czarnej herbaty czy coca coli. Na różnorodne pytania dotyczące zasad zdrowego odżywiana, stosowanych produktów itp. szczegółowo i cierpliwie odpowiadała nasza młoda prelegentka.

W drugiej części ww. spotkania wręczyłam uczestnikom egzemplarze nowego, tematycznego PLANU spotkań z mieszkańcami, przewidzianego na kolejny rok, obejmujący okres od lipca 2017r. do lipca 2018 r. Omówiłam poszczególne pozycje i poprosiłam, aby podawać własne propozycje oraz uczestniczyć aktywnie w jego realizacji. Nadmieniłam również, że zainteresowani mieszkańcy będą mogli otrzymać ww. PLANY w Domu Kultury przy ul. Marcina 2 oraz podczas dyżurów w pomieszczeniach poszczególnych Rad Osiedlowych naszej Spółdzielni.
Kolejne spotkanie, już w ramach realizacji nowego planu”, odbędzie się 10 lipca br. Spotkamy się na Basenie Górniczym przed godz. 10 przy autobusie nr 55. Mamy zamiar odbyć SPACER NAD JEZIOREM SZMARAGDOWYM. Można powiedzieć, że to oznacza, iż stosujemy się do zaleceń nowej PIRAMIDY, o której mówiła nasza prelegentka.
Należy dodać, że uczestniczącym w spotkaniu mieszkańcom przedstawiła się pani Iwona, nowa kierowniczka Domu Kultury przy ul. Marcina 2, której należy podziękować za doskonale przygotowaną salę i urządzenia multimedialne, umożliwiające sprawne prowadzenie spotkania. Także zadbano o zaopatrzenie w pitną wodę, która szczególnie przydała się zebranym w ten upalny dzień.

Po zakończeniu pierwszego roku naszej działalności, mającej na celu – poprzez tematyczne spotkania – integrowanie zwłaszcza osób w wieku 50+, trzeba zauważyć, że widoczna jest niska frekwencja udziału mieszkańców z Osiedli poza „Piastowskim”. Uwzględniając obecny sezon działkowy, który niejednokrotnie wyklucza przybycie na organizowane dla spółdzielców spotkania, w obecnym uczestniczyło 26 osób. Z tego z Os. Piastowskiego przybyło 15 osób, a z pozostałych od 2 do 5 osób. Mam nadzieję, że jest to objaw przejściowy i wzrośnie aktywność mieszkańców.
Zatem do zobaczenia wkrótce na szlaku wspólnego spaceru!

Opis i zdjęcia : Jolanta Adamczyk, członkini Rady Osiedla „Piastowskie”