Zebrania 2017

Osiedlowe Zebrania Członków

Osiedlowe Zebrania Członków poszczególnych osiedli zwołuje się w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina nr 2 w Szczecinie o godz. 17:30 w następujących terminach:
1) Osiedla Arkońskie – 10 maja 2017 r.,
2) Osiedla Bp. Bandurskiego – 15 maja 2017 r.,
3) Osiedla Piastowskiego – 16 maja 2017 r.,
4) Osiedla Książąt Pomorskich – 17 maja 2017 r.,
5) Osiedla Drzetowo – 22 maja 2017 r.
Więcej: http://www.wdom.pl/index.php?link=news&id=609

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie
zwołuje walne zgromadzenie spółdzielni w III częściach:

I Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlach: Arkońskim, Bp. Bandurskiego, Drzetowo

– odbędzie się 31 maja 2017 r. od godz. 1730 w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina 2 w Szczecinie,

II Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlu Książąt Pomorskich

– odbędzie się 05 czerwca 2017 r. od godz. 1730 w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina 2 w Szczecinie,

III Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlu Piastowskim

– odbędzie się 07 czerwca 2017 r. od godz. 1730 w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina 2 w Szczecinie.

Więcej: http://www.wdom.pl/index.php?link=news&id=610